<div align="center"> <h1>IZBORIA </h1> <h3>Izborska Federacja Komun i Kolektywów ( mikronacja , v-państwo )</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.izboria.tnb.pl" rel="nofollow">www.izboria.tnb.pl</a></p> </div>